Contact Us

  • Telephone (86) (21) 38954600
  • Fax (86) (21) 50801305
Shanghai Pudong Zhangjiang Hi-Tech Park Zhangdong Road 1601
  • wcxt@microport.com
  • Postcode 201203